Jaunā Paaudze
Talsu draudze    " DZĪVĀ   ŪDENS   STRAUMES "   Dievkalpojumi svētdienās Talsos Ezera ielā 5 plkst. 11.00

TALSI:

Īpaši dievkalpojumi:


  • 9. maijā plkst. 19.00 Andrejs Tiščenko -  draudzē
  • Katru ticīgo raksturo viņa dzīves un kalpošanas augļi. 260 draudzes un pusotra simta rehabilitācijas centri atkarīgajiem, Bībeles skolas, kristīgā televīzija un nemitīgs progress diezgan labi raksturo Andreja kalpošanu. Viņš kādreiz  iesāka no nulles, bet šobrīd stadionā uz lūgšanām vien sanāk 20 000 ticīgo.  Atbildība  par cilvēku dvēselēm,izmantojot aizbildniecības principu, un sistemātiska kalpošana šodien ir raksturīgas Ukrainas Jaunās Paaudzes draudzēm. Domāju,ka šī tikšanās mums visiem būs svētība, vēl jo vairāk, ja tu tiecies pēc garīga un skaitliska pieauguma draudzē, kā arī pēc savas kristīgās dzīves kvalitātes uzlabošanas.

    Aicinām  uz kopīgu dievkalpojumu visus,kam ir interese.


RĪGĀ: 
2017

 APRĪLIS - 2017   
 07.04,
Aleksejs Ļedjajevs
 "Dzīvība, mīlestība, laime."
  16. 04. - dievkalpojums.
"Lai atzītu Viņa 
augšāmcelšanās spēku"
 23.04. - A.S.
Garīgā izaugsme - 
Svētā Gara darbs mūsos
 
 MARTS - 2017   
 Draudze un Gans.
26.03.2017
Dievkalpojums.
 Joshua John Trent
31.03.2017. - Talsi
Dievkalpojums.
 Aleksejs Ļedjajevs
07.04.2017 - Talsi
"Dzīvība, mīlestība, laime."
-1:15:00
 16. aprīlī - dievkalpojums.
"Lai atzītu Viņa
augšāmcelšanās spēku"
  Mūsu svētība Kristū.
12.03.2017
 Dziedināšana Jesaja 61 nod.
19.03.2017
 Fragments no filmas
Mozus.
 Fragments no filmas par 
Simsonu
   FEBRUĀRIS - 2017   
 Kurzemes lūgšanas
"Sargi uz mūriem" 24.02.2017

 KONFERENCE
Augļi 26.02.2017
 
 Ģimenes upe - Ģimenes būtība.
05.02.2017 (A.S.)
 Finansu upe - 12.02.2017
Nabadzības gara sagraušana
 Dziedināšanas upe.
19.02.2017 - Daugavpils.
 Guntara liecība un 
slavēšana - Daugavpilī.
  JANVĀRIS - 2017   
 Dzīvības un Gara likums.
08.01.2017 (A.S.)
 Labā vēsts.
22.01.2017 (A.S.)
 Kurzemes lugšanas.
"Sargi uz mūriem." 27.01.17
 Kalpošana Ventspilī.
Dr. "Jaunā paaudze." 29.01.17
 
Ziemassvētku dievkalpojums
24.12.2016
 Ziemassvētku vakars
biedrība "Dzīvais tilts"
25.12.2016
 Pateicības dievkalpojums.
01.01.2017

 Pilnība Kristū (A.S)
NG - Rīgā
08.01.2017

2016

   
 DECEMBRIS - 2016   
 Priekšnot.  panākumiem
Kristū
04.12.2016
Sargi uz mūriem
Stendes Vasarsvētku dr.
09.12.2016
 Arturs Tavdidišvili
"Draudze"
18.12.2016
 
  NOVEMBRIS - 2016   
 Apmaiņa pie Krusta 
"Pārģērbšanās".
13.11.2016   A. Straume

Jānis un Daina Vekmaņi
20.11.2016
 "Tev būs tas, ko redzi sirdī"
Antons Tiščenko.
28.11.2016
 
 OKTOBRIS - 2016
  

 "Kur sēsi - no turienes pļausi"
23.10.2016     A.Straumes

  

 "Apmaiņa pie Krusta"
Aivars Straume
02.10.2016


 "Topiet stipri žēlastībā."
Kristus uzvara A.Straume
09.10.2016


Krusta apmaiņas aspekti.

16.10.2016


 Gintara un Kitijas laulāšana.
16.10.2016


Talsu draudze "DZĪVĀ ŪDENS STRAUMES"

 .