KALPOŠANAS                      

Lk 22:24-27     Un tur arī ķilda cēlās viņu starpā, kurš no viņiem esot lielākais.  Un Viņš tiem sacīja: "Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem.  Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo.  Jo kas ir lielāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.