Bērnu kalpošana
Lk 18:16  Jēzus turpretim tos pieaicināja un sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.

1

..

Radošās piektdienas

Materiāls tiek sagatavots.

Noteikumi

Materiāls tiek sagatavots.

Informācija vecākiem

Materiāls tiek sagatavots.